Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Kruševca

(broj 6 od 23.06.2017.)

  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA POPULACIONU POLITIKU GRADA KRUŠEVCA
  • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRAĆANJA NEUTROŠENIH SREDSTAVA BUDŽETA GRADA KRUŠEVCA
  • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA ORGANA GRADA
  • PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA ZAPOSLENIH LICA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRUŠEVCA