Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Kikinde

(broj 21 od 03.10.2017)

  • REŠENJE O CENI ZAKUPA SALA SEOSKIH MESNIH ZAJEDNICA I KORIŠĆENJU I DAVANJU U ZAKUP SALA BIVŠIH MESNIH ZAJEDNICA U KIKINDI ("Sl. list grada Kikinde", br. 21/2017)