Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Čačka

(broj 16 od 08.09.2017.)

  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ČAČKA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 25/2016 i 16/2017)