Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Beograda

(broj 78 od 07.11.2017.)

  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2018. I 2019. GODINI
  • ODLUKA O OBIMU SREDSTAVA ZA VRŠENJE POSLOVA GRADA I GRADSKIH OPŠTINA I UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA U 2017. GODINI
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJIH ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU
  • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU