Službeni glasnik grada Vranja

(broj 19 od 24.07.2017.)

  • PRAVILNIK O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA POMOĆ DECI I OMLADINI SA TERITORIJE GRADA VRANJA OBOLELOJ OD MALIGNITETA I DRUGIH TEŠKIH BOLESTI
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA PORODICE BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA SMEŠTENIH NA TERITORIJI GRADA VRANJA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex