Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni glasnik grada Leskovca

(broj 14 od 01.08.2017.)

  • ODLUKA O OSNIVANJU SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 14/2017)