Izdanja i delokrug rada

Pravna baza Paragraf Lex

Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOGIN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor sa Specijalisom za carine

Aktuelni broj: 152
1-15.12.2016.
Budžetski instruktor sa Specijalisom za direktore

Aktuelni broj: 153
16-30.11.2016.
Pravnik u javnom sektoru

Aktuelni broj: 32
16-30.11.2016.
Pravni instruktor sa Specijalisom za advokate

Aktuelni broj: 128
16-30.11.2016.

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE

Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakcijama

VESTI NA DAN 09.12.2016.

SEDNICA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 9. DECEMBRA 2016. GODINE: Izbor predsedavajućeg, zamenika predsedavajućeg i članova pojedinih radnih tela


26. sednica Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa će biti održana 9. decembra 2016. godine, sa početkom u 9 časova, u biblioteci... Dalje

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina...


Ministri pravde i zdravlja Nela Kuburović i Zlatibor Lončar uručili su 8. decembra 2016. godine predstavnicima 15 bolnica u Srbiji ključeve 21 sanitetskog vozila, koja su opremljena najsavremenijom... Dalje

ZAKONI O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU I O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI: Upućen apel firmama koje su licencirane i čiji su radnici dobili licence da podnesu zahteve MUP-u za izdavanje službene legitimacije


Na sednici Grupacije za fizičko obezbeđenje razmatrani su rezultati primene Zakona o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015) i izneta su... Dalje

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Rok za zamenu starih zdravstvenih knjižica za nove elektronske kartice je 31. decembar 2016. godine


Građani koji do sada nisu podneli zahtev za zamenu stare zdravstvene isprave za novu elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja, od utorka 6. decembra 2016. godine to mogu da urade i na šalterima JP Pošta Srbije i to u 1.661 poslovnici... Dalje

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini za koje je u periodu od 21.10. do 30.11.2016. godine izdata dozvola za lek


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012), kojim je propisana obaveza Agencije... Dalje

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova u humanoj medicini za koje je ALIMS izdao rešenje o prestanku važenja dozvole za lek, u periodu od 20.10. do 25.11.2016. godine


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012), kojim je propisana obaveza Agencije... Dalje

PREDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU AERODROMIMA: Predviđena mogućnost davanja aerodroma u koncesiju kako bi se obezbedio novac za njegov razvoj i efikasnije komercijalno korišćenje


Vlada Republike Srbije predvidela je Predlogom zakona o upravljanju aerodromima mogućnost davanja aerodroma u koncesiju kako bi se obezbedio novac za njegov razvoj... Dalje

NACRT ZAKONA O NACIONALNOM DNK REGISTRU: Usvajanjem ovog zakona vrši se harmonizacija sa propisima EU


Tokom javne rasprave predstavljeni su zahtevi koje bi ovaj Nacrt zakona trebalo da uskladi i reši: harmonizacija sa propisima EU, zaštita podataka o ličnosti, formiranje jedinstvene baze, kao osnov za razmenu podataka, postojanje većeg broja DNK laboratorija koje... Dalje

NARODNA BANKA SRBIJE: Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 4 odsto


Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici održanoj 08. decembra 2016. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,0 odsto... Dalje

RADIONICE "NOVI ZAKON O JAVNOM ZDRAVLJU: NADLEŽNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU" U NIŠU, ČAČKU, NOVOM SADU I BEOGRADU


Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Mrežom instituta/zavoda za javno zdravlje, organizuje četiri regionalne radionice Mreže za zdravlje... Dalje

REGIONALNE PREZENTACIJE "U SUSRET PRIMENI NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU"


Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, organizuje regionalne prezentacije "U susret primeni novog Zakona o opštem upravnom postupku", u cilju upoznavanja sa rešenjima i konceptom novina... Dalje

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2017. GODINU: Uredba će se primenjivati od 1. januara 2017. godine


Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 29. novembra 2016. godine, usvojena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016 - dalje: Uredba)... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA - Tekst propisa


U Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Službeni glasnik RS", br. 88/11 i 15/16), u članu 2. stav 1. posle reči: "privatnim partnerom," dodaje se reč: "isključivo", a reči: "kojim se uređuje javna svojina" zamenjuju se rečima... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA - Tekst propisa


U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12), u članu 2. stav 3. reči: "eksploataciju rečnih nanosa koji ne sadrže" zamenjuju se rečima: "rečni nanos koji ne sadrži"... Dalje

PREDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU AERODROMIMA - Tekst propisa


Na pitanja koja nisu posebno uređena ovim zakonom, a koja se odnose na uslove i način rada operatera aerodroma, funkcionisanje aerodroma, izgradnju i funkcionisanje aerodromskog kompleksa i aerodromske infrastrukture, postupak davanja koncesije za aerodrom i utvrđivanje javnog interesa... Dalje


Arhiva dnevnih vesti