[NAGRADA POVODOM JUBILEJA] Koncert grupe LEGENDE | Nedelja 23. oktobar 2016. Početak 19:30h
Sve karte za pretplatnike i posetioce sajta su podeljene. Imena dobitnika, koij su se prijavili putem sajta, pogledajte OVDE


Izdanja i delokrug rada

PRAVNA BAZA
PARAGRAF LEX
Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOGIN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

Sva službena glasila

Sl. glasnik RS,
br. 85 od 14.10. '16

Prosvetni glasnik,
br. 12 od 31.8. '16

Međunarodni ugovori,
br. 9 od 19.10. '16

Službeni list APV,
br. 57 od 13.10. '16

Besplatni propisi

Paragraf Lex DEMO SRB

Paragraf Lex ANDROID

Paragraf Lex MNE

Paragraf Lex BA

ŠTAMPANI ČASOPISI
Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja

Poresko-računovodstveni instruktor
sa Specijalisom za carine Aktuelni broj: 148/149
1-31.10.2016

Budžetski instruktor
sa Specijalisom za direktore Aktuelni broj: 150/151
1-31.10.2016

Pravnik u javnom sektoru
Aktuelni broj: 29-30
1-31.10.2016

Pravni instruktor
sa Specijalisom za advokate Aktuelni broj: 125/126
1-31.10.2016

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE
Višednevna - 2 puta godišnje:
Maj-Zlatibor, Septembar-Palić
Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

Jednodnevno savetovanje:
Nova pravila u vezi sa vođenjem PDV evidencija i obaveza podnošenja pregleda obračuna PDV

Višednevna savetovanja:

FORMULAR za postavljanje
pisanih pitanja redakcijama

PRIRUČNICI / STRUČNA LITERATURA Priručnici, Stručna literatura i tekstovi zakona u izdanju kompanije Paragraf

NOVO:
Rokovnik za sudije i advokate za 2017. godinu

NOVO:
Rokovnik za 2017. godinu

AKTUELNO:
Zakon o izvršenju i obezbeđenju | Komplet od 3 knjige

NOVO:
Law on Enforcement and Security Interest

ONLINE kupovina priručnika

PARAGRAF PRETPLATNIČKI PANEL (PPP)

Pregled vaših faktura, avansnih i drugih računa u elektronskom formatu
VESTI NA DAN 20.10.2016.

SEMINAR ZA OBUKU VEŠTAKA SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu organizuje Seminar za veštake saobraćajne, finansijske i građevinske struke ...

REFORMA PRAVOSUĐA: Jedan od razloga za neefikasnost pravosuđa je nedostatak institucionalne pretpostavke za ozbiljno suočavanje sa korupcijom u sudovima i tužilaštvima.

U Srbiji je pravosuđe neefikasno iz više razloga, a najveća neefikasnost je, kada su slučajevi korupcije na visokom nivou u pitanju, ispoljena u Tužilaštvu za organizovani kriminal i ...

VIŠI SUD U BEOGRADU: Nakon preseljenja iz Palate pravde u zgradu nekadašnjeg vojno-tehničkog instituta u Katanićevoj ulici suđenja se često odlažu ili prezakazuju zbog nedostatka sudnica i "tehničkih razloga"

Najave nadležnih da će se suđenja u beogradskom Višem sudu, nakon preseljenja iz Palate pravde u zgradu nekadašnjeg vojno-tehničkog instituta u ...

MINISTARSTVO PRAVDE: Prioriteti Ministarstva su unapređenje efikasnosti pravosuđa kroz skraćenje dužine trajanja sudskog postupka i rasterećenje sudova, kao i jačanje pravosudnih profesija

Unapređenje efikasnosti pravosuđa kroz skraćenje trajanja sudskog postupka i rasterećenje sudova, kao i jačanje pravosudnih profesija su među ...

ZAKON O RAČUNANJU VREMENA: 30. oktobra 2016. godine završava se letnje računanje vremena, pomeranjem kazaljke za čas unazad, sa tri na dva sata

Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Sl. list SCG", br. 20/2006) letnje računanje vremena u 2016. godini se završava u nedelju, 30. oktobra 2016. godine u tri ...

U PRIPREMI ZAKON KOJI ĆE REGULISATI RAD AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE: Nacrt ovog zakona biće pripremljen do kraja 2016. godine

Planirano je da do kraja 2016. godine bude završen Nacrt zakona o agencijama za privremeno zapošljavanje, izjavio je pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka ...

SEMINAR SKGO O ZAKONU O INSPEKCIJSKOM NADZORU I NJEGOVOJ PRIMENI 26. OKTOBRA 2016. GODINE U KRAGUJEVCU

U cilju predstavljanja zakonskih rešenja iz oblasti inspekcijskog nadzora i njihove pravilne primene u praksi, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Šumadijski upravni okrug, Grad Kragujevac ...

NARODNA BANKA SRBIJE DALA PRVU DOZVOLU ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKOG NOVCA: Reč je o prvoj instituciji elektronskog novca koja može da obavlja poslove u domaćem platnom prometu.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici održanoj 13. oktobra 2016. godine doneo odluku da privrednom društvu iPay See d.o.o. Beograd ...

PARAFIRAN NACRT UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA OMANOM: Dogovoreno je da nadležni organi dve države preduzmu neophodne mere za što skorije potpisivanje Ugovora

U Beogradu je, od 17. do 19. oktobra 2016. godine, održana prva runda pregovora radi zaključenja Ugovora između Vlade Republike Srbije ...

REFORMA DRŽAVNE UPRAVE: Godišnja studija UN o razvoju elektronskih uprava pokazala je da je, prema ukupnom indeksu razvoja eUprave, Srbija na 39. poziciji na globalnom nivou.

Od svih država u Evropi Srbija je zabeležila najbrži rast elektronske uprave u poslednje dve godine, pokazala je studija Ujedinjenih nacija za 2016. godinu, saopšteno je iz Direkcije za elektronsku ...


Arhiva dnevnih vesti