Izdanja i delokrug rada

Pravna baza Paragraf Lex

Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
1-15.11.2017.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-31.10.2017.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-30.11.2017.
Paragraf intervju

VESTI NA DAN 24.11.2017.

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Anonimna anketa o besplatnoj pravnoj pomoći


Ministarstvo pravde u saradnji sa Srpskim udružеnjеm zа krivičnоprаvnu tеоriјu i prаksu, organizuju naučnu Konferenciju o besplatnoj pravnoj pomoći 14-15 decembra, pod nazivom "Besplatna pravna pomoć – ratio legis, obim i uslovi primene"... Dalje

JAVNI POZIV SUDIJAMA I TUŽIOCIMA ZA IMENOVANJE ČLANOVA NACIONALNE MREŽE ZA PRIMENU EVROPSKIH STANDARDA SUDSKE ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA U REPUBLICI SRBIJI: Rok za prijavu 4. decembar 2017. godine


Pravosudna akademija, u saradnji sa Projektom "Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji" objavljuje javni poziv sudijama i tužiocima... Dalje

KRIVIČNI ZAKONIK: Nema konačnog suda o uvođenju doživotne kazne zatvora, javnost podeljena


Ne postoji nijedna ustavna prepreka da se u naše krivično zakonodavstvo uvede kazna doživotnog zatvora, ali postoje dodatna pitanja i nedoumice, poručila je ministarka pravde Nela Kuburović... Dalje

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: Javni beležnik dužan da iznos od 30% od naplaćene nagrade bez PDV-a, uplati na račun propisan za uplatu javnih prihoda, u roku od 15 dana od dana naplate


S obzirom na to da član 134. Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121... Dalje

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Izvršitelj popisuje i stvari na koje je treće lice stavilo primedbu da na njima ima neko pravo koje sprečava izvršenje


Gospođa iz Kragujevca je 2013. godine izdala stan i dozvolila stanaru da prijavi prebivalište na toj adresi. Ubrzo je prestao da plaća račune za komunalije i to je, kako kaže, vešto krio od nje. Kao i opomene pred utuženje. Kada je dug... Dalje

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: Firme u Srbiji u proseku na naplatu potraživanja čekaju 139 dana, iako su zakonski rokovi mnogo kraći


Firme u Srbiji u proseku na naplatu potraživanja čekaju 139 dana, iako su zakonski rokovi mnogo kraći, saopštila je Mreža za poslovnu podršku... Dalje

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU: Osnovica obeštećenja za oduzetu imovinu koju država ne može da vrati u naturalnom obliku, iznosi 13,6 milijardi evra


Do prošle nedelje, Agencija za restituciju bivšim vlasnicima ili naslednicima vratila je 5.935 poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova, ukupne površine 426.000 kvadratnih metara... Dalje

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: Penzionerski savezi traže ukidanje Zakona, te da se penzije ubuduće usklađuju dva puta godišnje sa rastom inflacije


Savez penzionera Srbije i Savez penzionera Vojvodine zahtevaju od vlade da se penzije ubuduće usklađuju dva puta godišnje s rastom inflacije, kao i da vlada konačno ukine Zakon o... Dalje

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: SANU, KONUS i Savet za visoko obrazovanje zabrinuti za autonomiju univerziteta. Pitaju zašto nije urađena sveobuhvatna baza nastavnika


Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - daje: Ustav) zagarantovana autonomija univerziteta dodatno je ugrožena nedavno usvojenim Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Kazna za vožnju dece van posebnog dečijeg auto-sedišta ubuduće će se naplaćivati 120.000 dinara


Kazna za vožnju dece van posebnog dečijeg auto-sedišta ubuduće će se naplaćivati umesto 30.000 dinara, čak 120.000 dinara! To propisuje... Dalje

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM AGENCIJAMA: Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije o Nacrtu zakona


Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama... Dalje

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Mišljenje Poverenice za zaštitu ravnopravnosti na Nacrt zakona


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-330/2017-19 od 10. novembra 2017. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti novi... Dalje

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Odbor Agencije doneo odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Agencije


Odbor Agencije za borbu protiv korupcije je na sednici održanoj 22. novembra 2017. godine doneo odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Agencije i obrazovao je Konkursnu komisiju... Dalje

LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE: Valjevo i Kraljevo struju za javnu rasvetu ubuduće će obezbeđivati od elektroprivrede HEP iz Hrvatske


Hrvatska Elektroprivreda HEP ušla je na srpsko tržište, tako što već isporučuje električnu energiju za Kraljevo i Valjevo, a plan je i da se struja prodaje i domaćinstvima u Srbiji... Dalje

POGLAVLJE 19: Neophodno formiranje lokalnih socijalno-ekonomskih saveta


Formiranje i aktivan rad lokalnih Socijalno-ekonomskih saveta je od velikog značaja za unapređenje socijalnog dijaloga u Srbiji, čiji su razvoj i jačanje deo obaveza iz Poglavlja 19 Socijalna politika i zapošljavanje u pristupnim pregovorima sa EU, poručeno je sa sastanka SES-a i Ministarstva rada, zapošljavanja... Dalje


Arhiva dnevnih vesti