• Višednevno savetovanje Palić
  • Zakon o izvršenju i obezbeđenju | Komplet od 3 knjige
  • Komplet literature za budžetsko računovodstvo
  • Pravna baza Paragraf
  • Law on enforcement and security interest

Izdanja i delokrug rada

PRAVNA BAZA
PARAGRAF LEX
Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOGIN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

Sva službena glasila

Sl. glasnik RS,
br. 79 od 23.9. '16

Prosvetni glasnik,
br. 12 od 31.8. '16

Međunarodni ugovori,
br. 8 od 25.7. '16

Službeni list APV,
br. 50 od 07.9. '16

Besplatni propisi

Paragraf Lex DEMO SRB

Paragraf Lex ANDROID

Paragraf Lex MNE

Paragraf Lex BA

ŠTAMPANI ČASOPISI
Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja

Poresko-računovodstveni instruktor
sa Specijalisom za carine Aktuelni broj: 147
16-30.9.2016

Budžetski instruktor
sa Specijalisom za direktore Aktuelni broj: 148
1-15.9.2016

Pravnik u javnom sektoru
Aktuelni broj: 27
1-15.9.2016

Pravni instruktor
sa Specijalisom za advokate Aktuelni broj: 124
16-30.9.2016

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE
Višednevna - 2 puta godišnje:
Maj-Zlatibor, Septembar-Palić
Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

Najnovije savetovanje:

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru
25 - 28. septembar 2016.

Jednodnevna savetovanja

Višednevna savetovanja

FORMULAR za postavljanje
pisanih pitanja redakcijama

PRIRUČNICI / STRUČNA LITERATURA Priručnici, Stručna literatura i tekstovi zakona u izdanju kompanije Paragraf

AKTUELNO / Zakon o izvršenju i obezbeđenju | Komplet od 3 knjige

NOVO / Law on Enforcement and Security Interest

NOVO / Komplet za budžetsko računovodstvo

NOVI TIRAŽ / Vodič za primenu Zakona o radu

ONLINE kupovina priručnika

PARAGRAF PRETPLATNIČKI PANEL (PPP)

Pregled vaših faktura, avansnih i drugih računa u elektronskom formatu
VESTI NA DAN 26.09.2016.

SEMINAR ZA OBUKU VEŠTAKA SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu organizuje Seminar za veštake saobraćajne, finansijske i građevinske struke ...

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

Pravni fakultet univerziteta Union u Beogradu organizuje pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita ...

SVEČANO OTVORENO VIŠEDNEVNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA PALIĆU, 25-28. SEPTEMBRA 2016. GODINE: Tema "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"

U organizaciji kompanije Paragraf, 25.09.2016. godine, svečano je otvoreno tradicionalno savetovanje pod nazivom "Novine i primena opštih i ...

NARODNA SKUPŠTINA RS: Održan Peti sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija - Srbija

Peti sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije (POSP) održan je 22. i 23. septembra 2016. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije ...

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Odgovori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na pitanja o legalizaciji

Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine ...

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Kupci se najčešće žale na probleme prilikom reklamacije razne robe, gde ne nailaze na razumevanje trgovaca.

Da li je moguće rešiti reklamaciju na našem tržištu? Najveći broj žalbi potrošača ove sezone odnosio se na kvalitet obuće, posebno patika i to onih skupljih modela. U potrošačkim organizacijama kažu da ...

IZMENE ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA: Očekuju se izmene kriterijuma i merila za oporezivanje porezom na upotrebu motornih vozila.

U Ministarstvu finansija trenutno je u toku izrada radne verzije izmena važećeg Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, ...

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Narodna skupština RS razmatraće Predlog zakona početkom oktobra.

Iako za nekoliko dana ističe zakonski rok do kada studenti po starom programu moraju da završe studije, tzv. "večiti studenti" ne treba da strahuju – da se rok produži za dve ...

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA: Pravilnik je stupio na snagu 24. septembra 2016. godine.

Od 24. septembra 2016. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava ...

OBAVEZA BANAKA DA NAKON OTPLATE ZAJMA KLIJENTIMA VRATE MENICE: Sredstva obezbeđenja moraju se uništiti, jer u suprotnom može doći do njihove zloupotrebe.

Bankari uglavnom "zaborave" da vrate klijentima menice posle otplate kredita, iako su u obavezi da prilikom "zatvaranja" zajma ovo sredstvo obezbeđenja iznesu iz arhive. Mnogi građani ...

DO KRAJA 2016. GODINE SRBIJA TEHNIČKI SPREMNA ZA OTVARANJE POGLAVLJA 5, 25 I 26

Srbija će do kraja 2016. godine biti tehnički spremna za otvaranje poglavlja 5, 25 i 26, izjavila je v.d. direktorka Kancelarije za evropske integracije Ksenija Milenković i najavila da će početkom oktobra u Beogradu srpske vlasti razgovarati ...

DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA: U okviru GIS aplikacije postavljen je Plan generalne regulacije za grad Beograd

Plan generalne regulacije za grad Beograd postavljen je u okviru GIS aplikacije na sajtu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda i time je postao dostupan svim korisnicima, ...


Arhiva dnevnih vesti