Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Nova mogućnost za pretplatnike Paragrafa.

Za hitne intervencije i pomoć našim pretplatnicima, služba tehničke podrške Vam je na raspolaganju svakog radnog dana do 22h.
Kontaktirajte službu tehničke podrške svakog radnog dana od 17:30h do 22h
na broj telefona: 063 379 819

Izdanja i delokrug rada

Pravna baza Paragraf Lex

Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
1.1 - 15.1.2018.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-31.12.2017.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-31.1.2018.
Paragraf intervju

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE

Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

VESTI NA DAN 18.01.2018.

ALUMNI KLUB PRAVOSUDNE AKADEMIJE: Ustavnom sudu predloženo da obustavi izbor tužilaca


Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) zatražio je od Ustavnog suda donošenje privremene mere kojom bi se zaustavio postupak izbora 52 zamenika javnih tužilaca, koje je Državno veće tužilaca (DVT) predložilo parlamentu, a na osnovu spornog spiska koji je... Dalje

IZABRAN DIREKTOR AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE


Na sednici Odbora Agencije održanoj 17. januara 2018. godine, obavljen je razgovor sa kandidatima u užem krugu za izbor na funkciju direktora Agencije, Dejanom Damnjanovićem i Draganom Sikimićem. Kandidat Željko Ivanji obavestio je Odbor da odustaje od konkursa. Odbor Agencije je... Dalje

ZAKON O RADU: Sindikati traže izmenu Zakona i očuvanje granskih kolektivnih ugovora u realnom sektoru


Savez samostalnih sindikata Srbije je uputio Vladi Republike Srbije inicijativu da se izmeni član 257. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017 - dalje: Zakon) i predložio rešenje za očuvanje... Dalje

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Za kontrolu zgrada koje nisu izabrale upravnika većina beogradskih opština čeka zeleno svetlo od Grada. Potrebna izmena Statuta prestonice da bi inspektori mogli da deluju na terenu


Nemarnim stanarima koji još nisu izabrali upravnike i stambenu zajednicu upisali u registar, komunalni inspektori još neće kucati na vrata. Iako su u... Dalje

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU: Vlasnici ili naslednici mogu dobiti najveće obeštećenje u iznosu od 500.000 evra


Do kraja ovog meseca Ministarstvo finansija treba da utvrdi koeficijent ili neko drugo rešenje za obeštećenje, da bi u decembru mogla početi isplata obeštećenja u obveznicama na rok od 12 godina, uz godišnju kamatu od dva... Dalje

KRIVIČNI ZAKONIK: Inicijativa kojom se traži uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubice dece i trudnica ima dovoljno potpisa


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave verifikovalo je 125.500 potpisa građana inicijative "Fondacije Tijane Jurić" za uvođenje doživotnog zatvora za ubice dece, maloletnika ili trudne žene, koji će biti... Dalje

NACRT ZAKONA O UDŽBENICIMA: Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije o Nacrtu zakona


Nacrt zakona o udžbenicima ne donosi potrebna poboljšanja u pogledu sukoba interesa, izbora i praćenja udžbenika, te kriterijuma za odlučivanje. Konkretno, predložena rešenja koja se tiču upravljanja sukobom interesa zasnivaju se na potpisivanju izjava lica... Dalje

NACRT ZAKONA O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA: Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi


Ministarstvo unutrašnjih poslova je organizovalo javnu raspravu o Nacrtu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama... Dalje

POTPISAN SPORAZUM O MEDIJACIJI IZMEĐU DUŽNIKA I KOMUNALNOG PREDUZEĆA U NIŠU: Na medijaciju će biti upućivani predmeti koji iz izvršnog postupka prelaze u parnicu i u kojima dužnici izjavljuju prigovor zastarelosti


Sporazum između Osnovnog i Višeg suda u Nišu, s jedne strane, i Gradskog komunalnog preduzeća, s druge strane, o upućivanju predmeta na medijaciju,... Dalje

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: Građani da provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građanke i građane koji su prijavljeni na teritoriji Beograda, Aranđelovca i Bora da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak i ako... Dalje


Arhiva dnevnih vesti